Zielelezen, ook voor je kind of relatie

Iedereen heeft een unieke plek op aarde. Wil je weten wat jou voorspoed en overvloed brengt? 
​​​​​​Laat dan je ziel lezen. 

We onderzoeken wat je oorspronkelijke blauwdruk van je ziel is. Daaruit komt de informatie wat je te brengen hebt en wat jouw uitdaging is. Overvloed ontstaat als je volgens je blauwdruk leeft en durft te doen waarvoor je op aarde bent. Maar daarbij zitten vaak juist angsten of beschadigingen uit mogelijke vorige levens in de weg.
Ook wordt helder welke keuzes (acties) je eerder hebt gemaakt, soms in vorige levens al en wat de gevolgen daarvan waren. 
Bij het zielelezen kan desgewenst ook een 'reset', gedaan worden, waarbij de oorspronkelijke blauwdruk wordt teruggezet en beschadigingen ongedaan worden gemaakt. Voor een blijvend effect vraagt dat wel om bewust nieuwe keuzes (acties) te maken in je leven die in overeenstemming zijn met jouw blauwdruk.
 

Een sessie duurt ongeveer 1,5 uur en vraagt ruim 2 uur voorbereiding van mijn kant en om 21 dagen actie van jouw kant. 

Zowel live als online mogelijk. Deze sessie kan ook voor kinderen gedaan in bijzijn van de ouder of andersom. Verder kan ook voor de relatie tussen partners of tussen ouder en kind gelezen worden. 

 

Geinteresseerd? Vraag nadere nformatie via het contactformulier o.v.v. 'zielelezen'

Info en Aanmelden:

Aanbod & Diensten
• Home • Agenda • Aanbod
Landen op je plek

Van Abbestraat 44
1064 WV Amsterdam

reactie AT landenopjeplek DOT nl 0624988385

29.8
788
21
54.165.57.161